Jane och Dan Olssons Stiftelse för Sociala Ändamål

Stiftelsens ändamål är:

 • Att främja den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands.
 • Att verka för integration och jämlikhet samt motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering.
 • Att stödja barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet.

Sök Anslag

Stiftelsen bedömer inkomna ansökningar den 1:a mars varje år.

Stiftelsen motiverar ej besluten och bidrag till enskilda personer beviljas ej.

Stiftelsen har tidigare beviljat bidrag till organisationer såsom Hand in Hand, Fryshuset, Räddningsmissionen och Stadsmissionen.

 

Ansökan skall innehålla följande uppgifter

 • Sökandes namn samt personnummer eller organisationsnummer
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • E-mail adress och eventuell hemsida

Ansökan skall sändas till

Jane och Dan Olssons Stiftelse för Sociala Ändamål
Box 7024
402 31 Göteborg
 

Beskriv kortfattat

 • Vad planerar Du/organisationen att göra med beviljade medel
 • Ingår detta i ett större projekt?
 • Motivera varför projektet skall genomföras
 • Vilka resultat avser Du/organisationen uppnå med föreslagna aktiviteter?
 • Vem/vilka ansvarar för föreslagna aktiviteter och vilken kompetens har dessa?
 • Under vilken tidsperiod skall medlen användas?
 • Har er organisation ansökt om/erhållit stöd för detta ändamål tidigare, i så fall hos vem och hur mycket?
Vi önskar en slutredovisning när medlen använts

Stiftelsens tidigare bidrag

Det i särklass största projekt som stötts sedan 2012 är Hand In Hand, där stiftelsens bidrag har

regenererat 183 000 jobb, startat 153 000 företag och lyft 770 000 ban och kvinnor ur fattigdom.

Andra organisationer som fått större bidrag är;

- Fryshuset

  Projektet Oslagbart: Öka självkänslan hos unga pojkar och motverka hedersrelaterat våld i Göteborg.

- Räddningsmissionen

  Projektet Community Schools: Förbättra skolresultat och miljö på skolor i utsatta områden i Göteborg.